system sygnalistów

Centrum Audytu Bezpieczeństwa to firma doradczo-szkoleniowa zajmująca się szeroko pojętym wsparciem sektora publicznego i prywatnego w obszarze bezpieczeństwa. Działamy w granicach całej Polski od 2019 roku świadcząc usługi związane z ochroną sygnalistów (whistleblowing), bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną danych osobowych (RODO) oraz kompleksowymi audytami, obejmującymi sfery bezpieczeństwa oraz normy ISO. Naszymi atutami są wiedza i wprawa oparte na stałym podnoszeniu kwalifikacji oraz wieloletniej pracy

W sferze usług świadczonych w naszej firmie jest m.in.
ochrona sygnalistów, którym zajmujemy się zawodowo od dawna.

Dyrektywa nakłada na sektor publiczny oraz prywatny szereg zadań, do których należy m.in.:
1) wdrożenie skutecznych kanałów przyjmowania zawiadomień, które zapewnią rzetelność danych osobowych sygnalisty,
2) przeprowadzenie odpowiedniego szkolenia z zakresu whistleblowingu,
3) zapewnienie rozpatrywania raportów od sygnalistów w czasie 7 dni od ich otrzymania,
4) wyznaczenie jednostki odpowiedzialnej za rozpatrywanie zgłoszeń,
5) zapewnienie jasnych procedur, obejmujących zgłoszenia zewnętrzne do specjalnych organów.